کارگاه داستان نویسی کیهان خانجانی

کارگاه داستان‌نویسی کیهان خانجانی فقط برای داستان‌نویس ها نیست! این کارگاه مخاطب‌های دیگری هم دارد؛ مثلاً کسانی که می‌خواهند با شناخت داستان و عناصر آن و پیشینه ادبیات داستانی از خواندن یک داستان یا یک رمان لذت بیشتری ببرند.یا علاقمندان به نقد که قصدشان از آموزش‌ ، نقد کردن داستان‌های نویسندگان است. دسته سوم هم علاقه‌مندان به داستان نویسی هستند که برای تکمیل داستان‌هایشان و به قولی برای ارائه ی اثری پخته به این کارگاه  می آیند.مثل خودم که تازه به این گروه پیوستم . در کارگاه کیهان خانجانی قواعد داستان‌نویسی ، تقویت جنبه های خلاق هنرجو سر لوحه قرار می گیرد. در حقیقت این کارگاه ارائه ی فرمول های ترسناک برای ترساندن هنرجو از نوشتن نیست بلکه می خواهد جنبه های ناخودآگاه و بعد خودآگاه او را تقویت کند.  در حال حاضر، شیوه ی آموزش داستان نویسی در  کارگاه خانجانی دیگر  آموزش سنتی نیست! مثل دوران مدرسه و دانشگاه ،  در واقع این نحوه آموزش بدون پیش‌شرط ، ما را وارد فضایی می‌کند که مطلوب است. داستان نویس به تقویت جنبه های خلاقیتش محتاج است . وقتی یک نفر خلق کردن را آموخت خود به تدریج  فرمول‌های رایج در آن پدیده را درک می کند و در موقعیت‌های لازم از آن استفاده می کندتوجه بیش از حد به آموزش فرمول ها و قوانین کلاسه شده ، علاوه بر انفعال و انزوای ادبیات ، باعث نابودی خلاقیت نویسنده می شود . این تنها تکیه کلامی است که او بارها آن را تکرار می کند بدون در نظر گرفتن چیزهای که در کارگاه  می آموزید بنویسید . متاسفانه در کشور ما آموزش بیشتر تکیه بر روش سنتی است.استاد چیزهای را از روی کتاب روخوانی می کند . خدارو شکر این کارگاه به شیوه جدید برگزار می شود . آموزش تا زمانی و دوره ای مناسب است و اگر زمانش طولانی شود به همان رابطه مرید پروری ختم می شود .و او این را هم به همه گوش زد می کند . اما یک پیشنهاد دوستانه به دوستانی که می نویسند یا بعضی ها که مغرورند همچنان تجربی می نویسند.در این کلاس شرکت کنید .باورکنید فوق العاده است. یک جلسه رایگان تست کنید .من خودم تازه شروع کردم قصد بازارگرمی و یا تبلیغات ندارم. 


ادامه مطلب ...