آیین رونمایی کتاب هیج کس به من نگفت نیز در خانه ی فرهنگ گیلان برگزار شد که  شامل برنامه هایی بود: داستان خوانی نویسنده اثر، سخنرانی، و پذیرایی.
این مراسم روز چهارشنبه 14 فروردین92 با حضور نویسندگان گیلانی و خانواده هایشان برگزار شد.خدا را شکر هنوز کسانی هستند که دلشان برای این مرز و بوم می سوزد و هر طوری شده با صورت سرخ از سیلی زمانه پرچمدار این سنت نکوهیده هستند متبرک باد نامشان .و راهشان پر امتداد باد.