صدای شما ، صدای شماست ، روش شما ، روش شمااست . تلاش نکنید که همانند یک رمان نویس مشهور به نظر آیید بیشتر نویسندگان تازه کار احساس می کنند که باید چیز های به صدایشان اضافه کنند . اینکه شما چه کسی روی کاغذ هستید در واقع بر گرفته از زندگی واقعی شماست .به کتابخانه رفته و در میان کتابهای غذا و گل وگیاه غوطه ور شوید نویسندگان این کتابها انواع مزه ها ،بوها ،تماسها و حتی صداها را با دقت تشریح و توصیف می کنند . به هنگام نوشتن رایحه و احساسات را بیان کنید . توصیف خوب ، همه حسی های انسانی را بیان می کند .شما می توانید از داستان کوتاه شروع کنید.قرن اخیر، قرن غلبه جهانی داستان کوتاه بر دیگر انواع ادبی است. انسان دیگر آن ذوق و فراغت را ندارد که رمانهای بلند چند جلدی بخواند؛ از این رو با مطالعه داستان کوتاه گویی خود را تسکین می دهد زندگی را و خود را در آیینه داستان کوتاه می جویدداستان کوتاه را می توان از نظر شخصیتها، نوع بیان داستان و کوتاهی و بلندی آن مورد برسی قرار داد در "رمان" اغلب مجموعه زندگی شخصیتی تجسم می یابد و اشخاص یا شخص مهم داستان در طول زمانی که داستان آن را در بر می گیرد پرورده می شود، ولی در داستان کوتاه چنین فرصتی وجود ندارد در داستان کوتاه شخصیت قبلاً تکوین یافته است و پیش چشم خواننده ی منتظر، در گیرودار کاری است که به اوج و لحظه حساس و بحرانی خود رسیده یا در جریان کاری است که قبلاً وقوع یافته اما به نتیجه نرسیده است . شما می توانید .همین الان شروع کنید.