چهارشنبه 25 بهمن ماه کانون عصر چهارشنبه ما نشستی با عنوان داستان های شاعرانه در خانه ی فرهنگ گیلان (رشت) برگزار شد. در این نشست که با حضور شمس لنگرودی و کیهان خانجانی برگزار گردید، اعضاء این کانون به بررسی آثاری چون: پدرو پارامو - داستان های مارکز - آثار بیژن نجدی - معصوم های گلشیری و مکتب هایی چون اکسپرسیونیسم - امپرسیونیسم و سوریالیسم با حضور شاعر بزرگ معاصر گیلان بحث کردند.شمس لنگرودی با تأکید بر تفاوت داستان شاعرانه با هذیان‌گویی، «معصوم‌»ها و «شازده احتجاب» هوشنگ گلشیری و «ملکوت» بهرام صادقی را نمونه‌هایی از داستان شاعرانه دانست.


در این نشست همچنین کیهان خانجانی به طرح بحث‌هایی درباره‌ی داستان شاعرانه پرداخت و گفت: می‌گویند تمام هنرها می‌خواهند به موسیقی برسند، و این دلایلی چند دارد؛ از جمله این‌که موسیقی، غنای درهم‌تنیدگی فرم و محتواست. همچنین خیال‌انگیز است؛ در ذهن تکثیر می‌شود و این یعنی تأویل‌پذیری به تعداد شنوندگان. از میان هنرهای نوشتاری، شعر نزدیک‌ترینِ هنر‌هاست به موسیقی؛ نه لزوما به دلیل آهنگ کلمه‌ها، بلکه آمیختگی زبان و تخیل شاعرانه سبب می‌شود فرم و محتوا از هم تفکیک‌ناپذیر باشند و معناپذیر.این نشست در ادامه با پرسش و پاسخ حاضران از شمس لنگرودی درباره‌ی داستان شاعرانه دنبال شد. در ادامه نیز یاد‌بودی از سوی کانون داستان «عصر چهارشنبه‌ی ما» توسط مریم اسحاقی به شمس لنگرودی اهدا شد.