داستان روز ( کانون داستان عصر چهارشنبه ما )

داستان ، درباره داستان ، خبر داستان ، معرفی نویسندگان جوان

گفتگو با كيهان خانجاني داستان‌نويس و مدرس داستان

پنجره‌ای به جهان داستان   پرداختن به مسائل اجتماعي يكي از مضمون‌های رمان است كه امروزه مخاطبان فراواني بين نسل جوان پيدا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید
مهر 97
1 پست
شهریور 97
3 پست
مرداد 97
5 پست
آبان 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
3 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
1 پست
تیر 91
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
نقد
2 پست
قفس
1 پست
ابرصورتی
1 پست
چخوف
1 پست
لیروا
1 پست
نشر_رسش
1 پست
نشرچشمه
1 پست
پایکوبی
1 پست
اصفهان
1 پست
تکاپو
1 پست
محاق
1 پست
علیخانی
1 پست
نشرآموت
1 پست
عروس_بید
1 پست
آنیش
1 پست
جنگ
1 پست
شمس
1 پست
لنگرود
1 پست
احمدپوری
1 پست
آلمان
1 پست
شاعر
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....