مصاحبه باخانم فاطمه قدرتی نويسنده رمان سایه عقاب روی پیاده رو


رمان نسبتن حجیمِ " سایه عقاب روی پیاده رو" ازفاطمه قدرتی، که توسط نشرنگاه چاپ و در 383 صفحه منتشرو در سال 94وارد بازار شده بود . و نویسندگان بی شماری براین رمان نقد نوشتند بدین منظور برآن شدیم با نویسنده این رمان گپ و گفتی داشته باشیم.

نسرین قربانی (نویسنده) در اولین نقد این کتاب در روزنامه ابتکار نوشت : این رمان با راوی اول شخص و درعین حال ذهنی که به راوی دیگری تبدیل شده، به عبوراز خط قرمزها می پردازد.

در سایه عقاب روی پیاده رو خواننده داستان را از زبان راوی، مونا، کوچک ترین فرزندِ بازپرس ویژه قتل که درخانواده ای مذهبی رشد و پرورش یافته است ، می شنود . دخترجسوری که درواقع نماینده بخشی اززنان است که جرئت و جسارت گرفتنِ حق و حقوق شان را در جامعه مردسالاری ندارند.

درروزنامه سوال جواب بخوانید

http://www.soaljavabdaily.ir/


/ 0 نظر / 141 بازدید