فریبا منتظر ظهور

فریبا منتظر ظهور متولد 1349 است و تاکنون آثاری مانند هراز گاهی بنشین ،رویایی من این است ، هیاهوی کوهسار و آنیش از وی منتشر شده است.

بیشترین دلمشغولی نویسنده دنیای زنان و شرایط زندگی آنان است که با پرداختی مناسب در این کار موفق بوده است.

خواندن این مجموعه ها برای علاقمندان داستان خالی از لطف نیست.

/ 0 نظر / 40 بازدید