بند محکومین جایزه احمدمحمود را برد

کیهان خانجانی در این مراسم گفت: 13 سال بود که کتابی نداشتم. از همه همکارانم تشکر می‌کنم بویژه استاد و همسایه‌ام نصرت رحمانی در رشت. زمانی که چیزی می‌نوشتم برای خواندن به او می‌دادم. او همیشه به من می‌گفت نثر انشایی داری. او یک روز کتاب عبهر العاشقین و کتاب همسایه‌های احمد محمود را به من داد. همیشه به این فکر می‌کردم که این دو متن چه سنخیتی با یکدیگر دارند و او با لهجه خاص خود گفت باید از این به آن برسی؛ یعنی از کتاب عبهر العاشقین تا همسایه‌ها.

کیهان خانجانی در ادامه با تشکر از بانیان برگزاری این جایزه گفت: ما ادامه آنانی هستیم که همیشه می‌گفتند ما نویسنده‌ایم

/ 0 نظر / 42 بازدید