معرفی کتاب - رمان آبنبات چوبی

معرفي كتاب

رمان آبنبات چوبي

از غزل پورنسایی رمان آبنبات چوبي از انتشاراتي آرينا به مدیر مسئولي آرزو حسن نوری شماره پروانه نشر: 9646 روانه بازارشده است.

آبنبات چوبي درباره زني است بنام مونا . مونا زن جوانی است که از همسر خود جدا شده و به همراه مادر و خواهر و برادرش در فقر مطلق دست و پا می زند. دست تقدیر رامین را سر راهش قرار می دهد. اوضاع آنگونه که اون پیش بینی می کند نیست و گویا رامین مبتلا به مشکل روانی خطرناکی است. گوشه اي از داستان را باهم مي خوانيم .

ازروي صندلي شيك اتاق انتظار بلند شدم :

-من هستم، بله؟

و همزمان چشمانم روی صورت بزک کرده ی منشی میانسال چرخ خورد. نگاهش از سر تا به پا براندازم کرد. زیر نگاه خیره اش معذب شدم.

-بیا اینجا.

با قدمهای لرزان به سمتش رفتم، نگاه دختران جوان متقاضی را روی خودم حس کردم. دست و پایم را گم کرده بودم. مقابل میز ایستادم. با خودکار چند بار روی برگه ای در دستش، ضربه زد و گفت:

-میزان تحصیلاتت دیپلمه؟

آب دهانم را قورت دادم:

-بله، دیپلمه هستم.

دهانش به لبخند مضحکی، کج شد:

-واسه ی این شغل، ما متقاضی فوق لیسانس هم داریم و با دستش به دخترانی که روی صندلی های اطاق انتظار نسشته بودند اشاره کرد. نیم نگاهی به چهره های بی حس و حالشان انداختم و با نگرانی به منشی خیره شدم، خواستم چیزی بگویم که پیش دستی کرد:

-بیا این برگه ی تقاضات، برو تو شاید مدیر عامل نگاهی به قیافه ات کرد و استخدام شدی.

صدای خنده ی ریزش اعصابم را بهم ریخت. به دستش نگاه کردم که با برگه به سمتم دراز شده بود، به آرامی برگه را گرفتم و چند قدم به سمت اطاق مدیرعامل حرکت کردم، صدایش را از پشت سرم شنیدم:

-گفتی مطلقه ای دیگه؟

با شنیدن این حرف نفسم تند شد. برگه را در دستم فشردم. خواستم قید کار را بزنم و برگردم و برگه را توی صورتش بکوبم، ولی چهره ی مینای یازده ساله جلوی چشمانم نقش بست که چند شب پیش، مظلومانه گفته بود....

این رمان نیز مانند رمان قبلی  خانم نويسنده درباره مسائل روانشناسی نوشته شده و به گونه ای عاشقانه است اما در آن اتفاقاتی پیرامون مسائل روانشناسی رخ می دهد .گفتنی است اثر دیگری از غزل پورنسایی با عنوان «به خاطر لیلا» توسط انتشارات برکه خورشید منتشر شد ه بود. درونمایه ای اجتماعی و روانشناسی داشت. در این کتاب درونمایه عاشقانه نیز دیده می شود.

شخصیت اصلی کتاب «به خاطر لیلا» یک زن است که در دهه سی سالگی است و در آستانه چهل سالگی به سر می برد. وی خاطرات گذشته خود را مرور می کند. وی در زمان حال با کسی آشنا می شود. این آشنایی سبب می شود تا این زن در نهایت یک تصمیم منطقی برای نخستین بار در زندگی اش بگیرد.

رمان «کبک‎ها» به همراه مجموعه داستان کوتاه «۱+۵»  را انتشارات علی قرار است از همين نويسنده روانه بازاركند.


/ 0 نظر / 362 بازدید